Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Върнато Решение № 1004 от Областен управител на Област Пловдив 15 Юни 2018 Посещения: 1601
Върнати Решение №971, Решение №972 и Решение №976, приети с протокол №37 09 Май 2018 Посещения: 1642
Върнато Решение № 943 от 29.03.2018 г. от Областен управител 11 Април 2018 Посещения: 1694
Върнато решение № 866 от 25.01.2018 г. от Областен управител на Област Пловдив 06 Февруари 2018 Посещения: 1971
Протест от Окръжна прокуратура против Правилника на ОбС Карлово 05 Февруари 2018 Посещения: 1974
Върнато Решение № 794 от Областен управител на област Пловдив 14 Декември 2017 Посещения: 2237
Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовоте изисквания на Решение № 748, взето с протокол № 28 от 26.10.2017 г. 07 Ноември 2017 Посещения: 2014
Оспорено от Областния управител на област Пловдив Решение №691, взето с Протокол №26 от 31.08.2017 г. и Решение № 720, взето с поименно писмено гласуване на 28.09.2017 г. на общински съвет Карлово, с което е потвърдено 19 Октомври 2017 Посещения: 1420
Решение 691 взето с протокол N:26 от 31.08.2017 19 Септември 2017 Посещения: 1872
Върнато за повторно обсъждане решение № 683, взето с поименно гласуване на 28.08.2017 11 Септември 2017 Посещения: 1661