Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
Върнато Решение № 1004 от Областен управител на Област Пловдив 15 June 2018 Hits: 536
Върнати Решение №971, Решение №972 и Решение №976, приети с протокол №37 09 May 2018 Hits: 566
Върнато Решение № 943 от 29.03.2018 г. от Областен управител 11 April 2018 Hits: 639
Върнато решение № 866 от 25.01.2018 г. от Областен управител на Област Пловдив 06 February 2018 Hits: 913
Протест от Окръжна прокуратура против Правилника на ОбС Карлово 05 February 2018 Hits: 925
Върнато Решение № 794 от Областен управител на област Пловдив 14 December 2017 Hits: 1141
Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовоте изисквания на Решение № 748, взето с протокол № 28 от 26.10.2017 г. 07 November 2017 Hits: 1095
Оспорено от Областния управител на област Пловдив Решение №691, взето с Протокол №26 от 31.08.2017 г. и Решение № 720, взето с поименно писмено гласуване на 28.09.2017 г. на общински съвет Карлово, с което е потвърдено 19 October 2017 Hits: 852
Решение 691 взето с протокол N:26 от 31.08.2017 19 September 2017 Hits: 1101
Върнато за повторно обсъждане решение № 683, взето с поименно гласуване на 28.08.2017 11 September 2017 Hits: 1172