Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
Върнато Решение № 1004 от Областен управител на Област Пловдив 15 June 2018 Hits: 2105
Върнати Решение №971, Решение №972 и Решение №976, приети с протокол №37 09 May 2018 Hits: 2135
Върнато Решение № 943 от 29.03.2018 г. от Областен управител 11 April 2018 Hits: 2193
Върнато решение № 866 от 25.01.2018 г. от Областен управител на Област Пловдив 06 February 2018 Hits: 2481
Протест от Окръжна прокуратура против Правилника на ОбС Карлово 05 February 2018 Hits: 2480
Върнато Решение № 794 от Областен управител на област Пловдив 14 December 2017 Hits: 2746
Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовоте изисквания на Решение № 748, взето с протокол № 28 от 26.10.2017 г. 07 November 2017 Hits: 2423
Оспорено от Областния управител на област Пловдив Решение №691, взето с Протокол №26 от 31.08.2017 г. и Решение № 720, взето с поименно писмено гласуване на 28.09.2017 г. на общински съвет Карлово, с което е потвърдено 19 October 2017 Hits: 1604
Решение 691 взето с протокол N:26 от 31.08.2017 19 September 2017 Hits: 2259
Върнато за повторно обсъждане решение № 683, взето с поименно гласуване на 28.08.2017 11 September 2017 Hits: 1787