Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
Върнато Решение № 1004 от Областен управител на Област Пловдив 15 June 2018 Hits: 1967
Върнати Решение №971, Решение №972 и Решение №976, приети с протокол №37 09 May 2018 Hits: 2008
Върнато Решение № 943 от 29.03.2018 г. от Областен управител 11 April 2018 Hits: 2047
Върнато решение № 866 от 25.01.2018 г. от Областен управител на Област Пловдив 06 February 2018 Hits: 2340
Протест от Окръжна прокуратура против Правилника на ОбС Карлово 05 February 2018 Hits: 2340
Върнато Решение № 794 от Областен управител на област Пловдив 14 December 2017 Hits: 2615
Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовоте изисквания на Решение № 748, взето с протокол № 28 от 26.10.2017 г. 07 November 2017 Hits: 2301
Оспорено от Областния управител на област Пловдив Решение №691, взето с Протокол №26 от 31.08.2017 г. и Решение № 720, взето с поименно писмено гласуване на 28.09.2017 г. на общински съвет Карлово, с което е потвърдено 19 October 2017 Hits: 1558
Решение 691 взето с протокол N:26 от 31.08.2017 19 September 2017 Hits: 2150
Върнато за повторно обсъждане решение № 683, взето с поименно гласуване на 28.08.2017 11 September 2017 Hits: 1760