Община Карлово

Официален сайт

РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14 ОТ ЗОП МЕСЕЦ ЮНИ 2015 Г.
         
№ по ред Предмет Основание Дата на Сума
  на договора за плащане плащане  
1. Ес енд ди корпорейшън ЕООД Доставка на хранителни продукти фактура 2.6.2015 4 354,18 лв.