Община Карлово

Официален сайт

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за вакантни длъжности за войници във военно формирование 34750- Карлово на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г.

1. Със заповед № ОХ-355/24.04.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 253 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

1.1. за в. ф. 34750 - Карлово, съгласно Приложение № 3;- 80- длъжности, от които 50 за Карлово и 30 за Казанлък

ПРЕДЕЛНА ВЪЗРАСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 28 ГОДИНИ

ВАЖНО ! МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВОЕННОСЛУЖАЩИ, КОИТО СА НАПУСНАЛИ АРМИЯТА /БЕЗ ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИТЕ/ АКО НЕ СА МИНАЛИ 10 ГОДИНИ ОТ НАПУСКАНЕТО И НЕ СА ПО-ВЪЗРАСТНИ ОТ 41 ГОДИНИ.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 14.08.2018 Г.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В ОФИСА ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО И НА ТЕЛЕФОНИ- 0335/94590 ВЪТР.33010;33018;33013