Община Карлово

Официален сайт

Културни сдружения:

 Дружество на българските писатели - Карлово е създадено през 2000 г. и обединява 27 творци от Община Карлово на различна възраст. Двама от тях са членове на Съюза на българските писатели.