Община Карлово

Официален сайт

Title Published Date Hits
Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 11 June 2018 Hits: 1860
Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Карлово (2018-2020) 11 May 2018 Hits: 2517
Одобряване на процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, съгласно чл. 19 от Закона за общинския дълг 18 April 2018 Hits: 2564
Изменение на Правилника на ОбС Карлово 10 April 2018 Hits: 2610
Изменение на Наредба за определяне изменение на Наредба за определяне на местните данъци, приета с Решение № 866 от 21.01.2018 г. 07 February 2018 Hits: 2896
Изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС Карлово - 05-02-2018 05 February 2018 Hits: 3090
Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 19 January 2018 Hits: 2468
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Карлово, на основание чл.22 от ЗМДТ - 09-01-2018 г. 09 January 2018 Hits: 1895