Община Карлово

Официален сайт

РЕГИСТЪР НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В ОБЩИНА КАРЛОВО№ на регистрацията

ИМЕ

СЕДАЛИЩЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛ

1

16/31.07.1995 год

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

гр. Карлово

Панайот Стайков Нанчев

2

17/31.07.1995 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Ведраре

Йорданка Петрова Попова

3

18/31.07.1995 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Каравелово

Иванка Минчева Георгиева

4

19/31.07.1995 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

кв. Анево, гр. Сопот

Злати Русев Гочев

5

20/31.07.1995 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Пролом

Радка Ангелова Караиванова

6

21/31.07.1995 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Баня

Тодорка Илиева Аргирова

7.

22/31.07.1995 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Соколица

Наска Стоянова Михайлова

8.

23/ 04.01.1996 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

гр. Карлово

Ангел Ангелов Стоянов

9.

24/04.01.1996 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

гр. Сопот

Добри Данков Чолаков

10.

25/04.01.1996 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

гр. Калофер

Маргарита Стефанова Скочева

11.

26/21.03.1996 год.

МЮСЮЛМАНСКО ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с. Христо Даново

Сали Хрюстемов Кьоров

12.

27/23.07.1996 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

гр. Карлово

Панайот Стойков Нанчев

13.

28/18.07.1997 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

кв. Анево, гр. Сопот

Злати Русев Гочев

14.

29/18.08.1997 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Каравелово

Иванка Минчева Георгиева

15.

30/18.08.1997 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Ведраре

Йорданка Петрова Попова

16.

31/18.08.1997 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Баня

Тодорка Илиева Аргирова

17.

32/18.08.1997 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Пролом

Радка Иванова Караиванова

18.

33/18.08.1997 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Соколица

Наска Стоянова Михайлова

19.

34/19.09.1997 год.

ОБЕДИНЕНА БОЖИЯ ЦЪРКВА

гр. Карлово

Бисер Димитров Димитров

20.

35/17.11.1997 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Бегунци

Георги Кирилов Матов

21.

36/24.02.1998 год.

ДЖАМИЙСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с. Васил Левски

Мустафа Мустафа Али

22.

37/09.04.1998 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Розино

Васил Димитров Христов

23.

38/11.06.1998 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

гр. Карлово

Панайот Нанчев

24

39/14.09.1999 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

гр. Карлово

Панайот Стойков Нанчев

25.

40/14.09.1999 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Бегунци

Георги Кирилов Матов

26.

41/14.09.1999 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Пролом

Радка Ангелова Караиванова

27.

42/14.09.1999 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Ведраре

Йорданка Петрова Димитрова

28.

43/14.09.1999 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Каравелово

Иванка Минчева Георгиева

29.

44/14.09.1999 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Анево, гр. Сопот

Злати Русев Гочев

30.

45/14.09.1999 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

С.сБаня

Тодорка Илиева Аргирова

31.

46/14.09.1999 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

С.сСоколица

Наска Стоянова Михайлова

32.

47/14.09.1999 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с.Васил Левски

Мустафа Мустафа Али

33.

48/4.09.1999 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

гр. Карлово

Шефкет Ахмедов Манаф

34.

49/14.09.1999 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с. Христо Даново

Смаил Мехмед Ибрямов

35.

50/14.09.1999 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с. Анево

Алиосман Сюлейман Биджа

36.

51/14.09.1999 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с. Розино

Акиф Мустафа Буюклу

37

52/27.09.1999 год.

БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА

с. Розино

Йордан Филипов Стоянов

38

54/22.02.2000 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с. Слатина

Кадир Мехмед Кадир

39.

55/14.04.2000 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

гр. Карлово

Христо Паунов Алишев

40.

56/14.04.2000 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

гр. Калофер

Иван Христов Стоянов

41

57/14.04.2000 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

гр. Сопот

Андон Деспотов

42

58/17.05.2000 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с. Слатина

Кадир Мехмед Кадир

43

59/16.05.2001 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

гр. Карлово

Шефкет Манаф

44

60/29.05.2001 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с. Васил Левски

Мустафа Мустафа Али

45

61/03.07.2001 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

с. Баня

Здравко Живков Матев

46

62/03.07.2001 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

с. Христо Даново

Митко Михайлов Боянов

47

63/03.07.2001 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

с. Каравелово

Добри Цанков Чолаков

48

64/25.10.2001 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с. Христо Даново

Ахмед Мехмедов Каратабанов

49

65/25.10.2001 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

гр. Карлово

Панайот Стойков Нанчев

50

66/25.10.2001 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Баня

Тодорка Илиева Аргирова

51

67/25.10.2001 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Ведраре

Йорданка Петрова Димитрова

52

68/25.10.2001 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Соколица

Наска Стоянова Михайлова

53

69/25.10.2001 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Каравелово

Иванка Минчева Георгиева

54

70/25.10.2001 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Пролом

Радка Ангелова Караиванова

55

71/25.10.2001 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с.Бегунци

Георги Кирилов Матов

56

72/05.03.2002 год.

БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА

с. Христо Даново

Димитър Арсенов Салчев

57

73/11.09.2002 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

гр. Карлово

Асан Ахмед Ибрям

58

74/30.10.2002 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

с. Розино

Радка Миланова Костова

59

75/13.06.2003 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

гр.Карлово

Панайот Стойков Нанчев

60.

76/13.06.2003 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

гр. Баня

Тодорка Илиева Аргирова

61.

77/13.06.2003 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Ведраре

Стефка Иванова Маринова

62.

78/13.06.2003 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Соколица

Наска Стоянова Михайлова

63.

79/13.06.2003 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Каравелово

Иванка Минчева Георгиева

64.

80/13.06.2003 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Пролом

Радка Ангелова Караиванова

65

81/13.06.2003 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Бегунци

Георги Кирилов Матов

66

82/15.01.2004 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Баня

Мито Гешев

67

83/26.01.2004 год.

БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА

с. Христо Даново

Димитър Салчев

68

84/03.02.2004 год.

БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА

с. Розино

Йордан Стоянов

69

85/01.03.2004 год.

БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА

с. Певците

Йордан Гърдев

70

86/16.08.2004 год.

ОБЕДИНЕНА БОЖИЯ ЦЪРКВА

гр. Карлово

Емил Недков

71

87/11.11.2004 год.

ДЖАМИЙСКО МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

гр. Карлово

Ибрахим Шатов

72

88/17.11.2006 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

с. Каравелово

Красимир Бенов

73

89/17.11.20166 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

гр. Карлово

Красимир Бенов

74

90/17.11.2006 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

с. Христо Даново

Красимир Бенов

75

91/27.11.2006 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

с. Розино

Красимир Бенов

76

92/07.02.2007 год.

БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ

с. Розино

Йордан Стоянов

77

93/17.05.2007 год.

„ХРИСТИЯНСКИ МИСИОНЕРСКИ ЦЕНТЪР – ДАРОМ СТЕ ПРИЕЛИ – ДАРОМ ДАВАЙТЕ“

с. Ведраре

Янко Ангелов Янков

78

94/17.07.2007 год.

ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА“СИОН“

гр. Карлово

Бисер Димитров Димитров

79

95/28.08.2007 год.

„АПОСТОЛСКА МИСИЯ ИДЕТЕ“

гр. Карлово

Емил Федотов Недков

80

96/26.02.2008 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с. Розино

Хюсеин Рашид Хаджимакак

81

97/10.03.2009 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

гр. Карлово

Ибрахим Исмаил Шато

82

98/07.12.2009 год.

„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА СИОН“

с. Слатина

Васил Гогов

83

99/07.12.2009 год.

„ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА СИОН“

с.Христо Даново

Димитър Салчев

84

100/18.03.2011 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

гр .Калофер

Спас Георгиев Гендуров

85

101/18.03.2011 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

гр. Карлово

Спас Георгиев Гендуров

86

102/18.03.2011 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

с. Христо Даново

Спас Георгиев Гендуров

87

103/18.03.2011 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

с. Каравелово

Спас Георгиев Гендуров

88

104/18.03.2011 год.

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

с. Розино

Спас Георгиев Гендуров

89

105/28.03.2011 год.

„АПОСТОЛСКА МИСИЯ ИДЕТЕ“

гр. Карлово

Бисер Димитров

90

106/21.06.2011 год.

„АПОСТОЛСКА МИСИЯ ИДЕТЕ“

с. Богдан

Иван Лухов

91

107/21.06.2011 год.

„АПОСТОЛСКА МИСИЯ ИДЕТЕ“

с. Климент

Бисер Димитров

92

108/03.08.2011 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с. Розино

Хюсеин Хаджимакак

93

109/03.08.2011 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с. Васил Левски

Асан Индже

94

110/26.02.2013 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

гр. Карлово

Панайот Нанчев

95

111/28.03.2013 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

гр. Баня

Георги Кирилов Матев

96

112/28.03.2013 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Соколица

Наска Михайлова

97

113/28.03.2013 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Ведраре

Георги Кирилов Матов

98

114/18.04.2013 год.

СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ

гр. Карлово

Даниеле Раджи

99

115/10.07.2013 год.

БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА“БОЖИ ДАР“

с.Розино

Румен Атанасов Караджов

100

116/25.09.2013 год.

БЪЛГАРСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА БОЖИЯ

С. Ведраре

Богдан Михайлов Асенов

101

117/05.03.2014 год.

БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА“НОВО ПОКОЛЕНИЕ“

гр. Карлово

Бисер Димитров Димитров

102

118/28.03.2014 год.

БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ

с. Христо Даново

Димитър Арсенов Салчев

103

119/24.06.2014 год.

ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА “СИОН“

гр. Карлово

Николай Иванов Янков

104

120/09.07.2014 год.

ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА “СИОН“

с. Розино

Асим Хасан Хюсеин

105

121/03.10.2014 год.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА

с. Ведраре

Георги Кирилов Матов

106

122/13.10.2014 год.

„АПОСТОЛСКА МИСИЯ ИДЕТЕ“

гр. Карлово

Иван Петров Лухов

107

123*14.10.2014 год.

ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА“СВЕТЛИНА“

гр. Баня

Петко Митов Гешев

108

124/02.12.2014 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с. Христо Даново

Мехмед Акиф Мехмед

109

125/11.12.2014 год.

СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ

гр. Карлово

Даниеле Раджи

110

126/24.01.2015 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с. Розино

Хюсеин Рашид Хаджимакак

111

127/24.01.2015 год.

СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

с. Каравелово

Спас Георгиев Гендуров

112

128/24.01.2015 год.

СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

гр. Калофер

Спас Георгиев Гендуров

113

129/24.01.2015 год.

СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

с. Розино

Спас Георгиев Гендуров

114

130/24.01.2015 год.

СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

с. Христо Даново

Спас Георгиев Гендуров

115

131/24.01.2015 год.

СЪЮЗ НА ЦЪРКВИТЕ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН

гр. Карлово

Спас Георгиев Гендуров

116

132/05.02.2015 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

гр. Карлово

Ибрахим Исмаил Шато

117

133/10.02.2015 год.

БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ

с. Розино

Йордан Филипов Стоянов

118

134/10.02.2015 год.

БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ

с. Певците

Йордан Начев Гърдев

119

135/10.02.2015 год.

БОЖИЯ ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ

с. Слатина

Филип Йорданов Стоянов

120

136/11.05.2015 год.

МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

с. Васил Левски

Асан Рамадан Индже


Национален регистър на храмовете в България: http: www.hramove.bg