Община Карлово

Официален сайт

Построена е през 1863 г. от Васил Патев, наследник на известния търговец на платове, колониални стоки и манифактура Патю Хаджиминчев.

Сградата е обявена за недвижима културна архитектурно - строителна ценност от национално значение през 1964 г. и художествена от местно значение през 1970 г.

Патевата мааза е предвидена да работи като информационен център, където посетителите могат да получат информация за комплекс „Старинно Карлово”, както и за други забележителности в Карлово и региона.

Patevata maaza ; text-align: center;">