Община Карлово

Официален сайт

Адрес ул."Петко Събев" №1 Карлово 4300 България

Телефонен указател
Централа 0335/ 54 500
Факс 0335/ 54 533
Горещ телефон 0335/ 54 599
Код за Карлово: 0335/












Административно  звено





1.

Кмет  на  община

Емил Станев КАБАИВАНОВ

54501

2.

Заместник   кмет

Антон Дзанев МИНЕВ

54502

2.1.

Заместник   кмет

Стойо Белев КАРАГЕНСКИ

54505

2.2.

Заместник   кмет

Данка Евстатиева ЗИДАРОВА - ЛЮРТОВА

54503

3.

Секретар  на  община

Стефан Запрянов СТЕФАНОВ

54506

4.

Главен архитект

Димитър  Георгиев АХРЯНОВ

54518

     
5.

Финансов  контрольор

Евгения Христова ХРИСТОВА

54550

6.

Звено  „Вътрешен  одит”-
 
Ръководител на звено за  вътрешен одитор


Диана Иванова БОШЕВА 

54565

7.

Звено  „Инспекторат”
 
Директор



Весела Христова СОТИРОВА
54680





ОБЩА    АДМИНИСТРАЦИЯ















8.

Дирекция „Административно, информационно и правно обслужване”
Директор на дирекция


Веселка Иванова СОТИРОВА

54510

8.1.

Отдел „Административно и информационно обслужване и човешки ресурси”
Началник отдел


Люба Димова МАЛЕШКОВА

54593

8.1.1.

Сектор „АИО”
Началник на сектор



Даниела Данчева ИГЛЕВА


54583

8.1.2.

Сектор „Човешки ресурси”
Началник на сектор



Стела Енева ВОРОНОВА
54592

8.2.

Отдел  „Канцелария”
Началник на отдел



Слави Петров ДЖАЛЪЗОВ

0893313313
9.

Отдел  „Правно и нормативно обслужване  и обществени поръчки
Началник на отдел


Йордан Петров ХАЛАДЖОВ

54580

9.1.

Сектор „Правно и нормативно обслужване”
Началник сектор




54582

9.2.

Сектор „Обществени поръчки”
Началник на сектор



Цветана Василева МЕТАКСИНОВА

54586
10.

Отдел „Планиране и разработка на проекти и програми”
Началник на отдел



Красен Семков КРАЕВ

54551
11.

Дирекция „Финансово стопански дейности и общинска собственост”
Директор на дирекция


Парашкева Вълкова  ВЪЛКОВА

54504

11.1.

Отдел „Бюджет, общинска собственост и стопански дейности”
Началник на отдел




54513

11.1.1.

Сектор „Бюджет и стопански дейности”
Началник на сектор


Галя  Петрова МАРТИНЧЕВА

54536

11.1.2.

Сектор „Общинска собственост”
Началник на сектор


Людмила Боянова ГЮРОВА 54577

11.2.

Отдел  „Счетоводство”
Началник на отдел


Атанас  Христов  КУЗМАНОВ

54514

12.

Отдел „Местни данъци и такси”
Началник на отдел


Илиан Стаменов СТАНОЕВ

54699

  Отдел „Местни данъци и такси” Главен специалист

54693/54696

54697/54698

  Отдел „Местни данъци и такси” Приходна каса 54694/54695




СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ















   



13.1.

Отдел  „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството”
Началник на отдел


Матьо Венциславов ПИСАЧЕВ

54516





 
13.2.

Отдел „Строителство, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура”
Началник на отдел


Павлена Маркова Станева

54564

14.

Дирекция  „Хуманитарни и социални дейности”
Директор на дирекция


Петя  Николова НАЙДЕНОВА

54515

14.1

Отдел „Образование, култура и транспорт”
Началник на отдел


София Игнатова ДИМИТРОВА

54684

14.2

Отдел „Социални  и младежки дейности, спорт и туризъм”
Началник на отдел


Катя Стефанова МАЧЕВА

54512

15.

Отдел „Екология, земеделие и природни ресурси,”
Началник на отдел


Милена Тодорова КОВАЧЕВА
54517










ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ





Гише 1 - "Деловодство"



54520



Гише 2 - "Природни ресурси, екология и земеделие"



54521



 Гише 3 - "Цифров кадастър"



54523



Гише 4 - "Устройство на територията"



54524



Гише 5 - Постоянна приемна на кмета



54522



Гише 6 - ГРАО



54525,54526



Гише 7 - Каса приходи/разходи



54529



Охрана



54532



Оперативен дежурен



54555



Началник на звено "Общинска самоохрана"

Дечко Кeрезов
54690



Началник на звено "Комунални дейности"

Лалка Калеева

91645



Обреден дом




0895509092










Кметове на кметства





Кмет кметство Баня

Стамен Симеонов Гешев

0894627057



Кмет кметство Бегунци

Петко Тодоров Комитов

0899917919



Кмет кметство Богдан

Христо Иванов Иванов

0894627056



Кмет кметство Васил Левски

Доньо  Стоянов Стоянов

0894438618



Кмет кметство Ведраре

Койчо Стоянов Мутафчийски

0895538123



Кмет кметство Войнягово

Тодор Иванов Танковски

0894438698



Кмет кметство Горни Домлян

Тошо Томанов Томанов

0899917924



Кмет кметство  Домлян

Мано Христов Несторов

0894438616



Кмет кметство Дъбене

Вълко Станев Шойлеков

0899917926



Кмет кметство Иганово

Павел Иванов Павлов

0895538122



Кмет кмество Калофер

Румен Василев Стоянов

0893343686



Кмет кметство Каравелово

Славка Маринова Червенкова

0897098990



Кмет кметство Климент

Мано Иванов Манов

0899917938



Кмет кметсво Клисура

Генка Атанасова Тодорова

0893343685



Кмет кметство Кърнаре

Боньо Тодоров Бонев

0899917935



Кмет кметство Куртово

Станимир Станчев Станчев

0893343681



Кмет кметство Московец

Валентин Делов Ненов

0894471783



Кмет кметство Певците

Богдан Пенчев Богданов

0899917934



Кмет кметство Пролом

Христо Станев Иванов

0894438617



Кмет кметство Слатина

Николина Георгиева Георгиева

0899917940



Кмет кметство Соколица

Ненко Тодоров Ненков

0899917931



Кмет кметство Столетово

Тодор Иванов Иванов

0895538124



Кмет кметство Розино

Ангел Иванов Шаламанов

0894461235



Кмет кметство Христо Даново

Акиф Хакъ Каратабан

0893343684



Кметски наместник Мраченик

Мария Василева Урумова

0893343689



Главен специалист кв. Сушица

Борис Митков Гьошев

 0893406135


















ОБЩИНСКИ СЪВЕТ





Председател на Общински съвет

Теодор Делков Шойлеков

54540



Технически сътрудник в Общински съвет

Росица Сангурова

54542



Факс на Общински съвет



54541