Община Карлово

Официален сайт

        lipov-cviat lipov-cviat1

Със заповед на кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов е забранено брането на липов цвят от общинските озеленени площи, както и от дърветата по улиците и терени общинска и държавна собственост на територията на община Карлово.
В заповедта е посочено, че се забранява още рязането, чупенето и увреждането на липови дървета в общината, както и смитането на липовия прашец в населените места и ползването му за търговия.
Целта е да не се увреждат дърветата при безконтролно бране на липов цвят.
С нареждането на кмета за сведение, изпълнение и контрол са запознати всички кметовете на населените места, кметските наместници, служителите при общинска администрация - Карлово, както и органите на РУП - Карлово и обществеността, чрез средствата за масово осведомяване.
Заповедта е на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 42, ал.1, т.3 от Закона за лечебните растения и чл.8, ал.2 и чл.11 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. на МРРБ за опазване на озеленените площи и декоративната растителност.
Нарушителите се глобяват по силата на чл. 16 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово. lipov-cviat3