Договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ "Зорница" - Карлово