Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ кмет на община и кметове на кметства, мандат 2015 - 2019 година

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ - Общински съветници мандат 2015-2019