Заповед № 229/29.03.2016 г. относно прекратяване на категория на туристически обекти