Справка за текущото изпълнение на бюджета на бюджетното поделение ДГ "Слънце" - Карлово