Справка за текущото изпълнение на бюджета на бюджетното поделение ДГ "Зорница" - Карлово към 31.03.2017