Решения от № 921 до № 958 от 29.03.2018 г., пр. 35