Решения от № 965 до № 989 26.04.2018 г., протокол 37