СЪОБЩЕНИЕ НА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ-МАНДРА ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ-ДОМЛЯН